Faydabul Blog

Faydabul.com Blog ile gayrimenkul, otomotiv, dekorasyon gibi bir çok kategoride bilgi ve tecrübe edinmek için bu blogu takip etmenizi öneririz.

DİJİTAL YIKIM

DİJİTAL YIKIM

Dünyada ve ülkemizde dijital yıkım gündemin önemli bir kısmını oluşturuyor. Büyük şirketlerin şu an en kritik ve bir o kadarda önemli konusu durumunda. Değişen ve çeşitlenen pazarda rekabet baskısıyla birlikte, yenilikçi fikirlere yatırım yapmak ve bu fikirleri teknolojinin odağında geliştirmek kaçınılmaz. Bunlarla birlikte digital disruption/ dijital yıkım diye bir tabirle de karşı karşıya olan şirketler, konuyu tam manasıyla anlamalı. Dijital yıkım tüm endüstrideki şirketleri yakından ilgilendiriyor. Büyük şirketler karlı işlerine ve geniş müşteri kitlelerine yoğunlaşırken, bazı segmentlerin ihtiyaçlarını gözden kaçırıyorlar. Mevcudu korumaya çalışan büyük şirketler hızlı reaksiyonlar veremezken, daha küçük yapılı şirketler bu durumundan haberdar olup pazarın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunuyorlar. Küçük şirketler açığı görebilmenin avantajını kullanırak büyük şirketlerin müşterilerini de kendi bünyelerine katmayı başarıyor.

Dijital Yıkım Yeni Hizmetler Doğuruyor!

Dijital yıkım tüm endüstrilerdeki her işletmeyi sarsıyor. Dell Technologies araştırmasında, orta ve büyük ölçekli kurum liderlerinin %48'i üç yıl içerisinde endüstrinin nasıl bir ilerlemede olacağı konusunda bir bilinmezlik olduğunu itiraf etti. Bu liderler bulut teknolojisine gitmenin, yazılım ve programlama geliştirme becerilerinin ilerletilmesinde ve verilerden daha hızlı bir şekilde yararlanılması konusunda hemfikirler. Dijital yıkım ile dijitalleşmenin öneminin farkındalar. Dijital yıkım ile gelen yeniliklerin daha fazla iş alanı açması ve yeni modeller geliştirilmesi konusundaki hassasiyet büyük ve orta çaplı şirketler tarafından fark edilmeye başlansa da istenilen ivme kazanılmış durumda değil.

Dijital Yıkım/Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm ya da diğer adıyla yıkım son zamanların en çok bahsedilen konularından biri. Dijital teknolojilerin eski iş modelleri ve çalışma sistemlerindeki değerleri ve bilinenleri silbaştan yapması, yerine yepyeni çalışma modelleri, sistem ve önermeleri getirmesi şeklinde yorumlayabiliriz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dijital yıkım dünyada  her iş modelini ve her sektörü ilgilendiren durum halinde. Mevcut ve yeni müşterilerini korumak isteyen ve pazardaki payını genişletmek isteyen firmalar, dijitalleşmeyi yakından takip etmelidirler. Herkesin dijital değişimden anladığı aynı mıdır? Elbette değildir zaten önemli olanda bu değildir aslında. Asıl anlaşılması gereken dijital değişimde ya da yıkımda merkezde müşteri odaklı düşünerek, yapılacak olan yenilikleri ve inovasyonları yakından takip edebilmek. Pazarın arzuna göre ürün geliştirebilmek ve uzmanların gözünden tahminleri dinlemektir.

Dijital dönüşümde yıkıcı etki yaratabilmek için müşterilerinizin ihtiyaç ve isteklerini merkezde tutmalısınız ve bunun çevresinde dijitalleşmeyi, organizasyon ve iş modellerini etkin şekilde benimsemelisiniz. Özetle dijitalleşme iş dünyasının Rönesansıdır. Bunun farkında olan şirketler, inovatif projeler geliştirmekte ya da mevcut çalışmalara fon desteği sağlayarak hızla ilerlemesine ortaklık etmektedir.